Om företaget

Fredlinx är ett diversifierat investmentföretag vars målsättning är att över tid skapa avkastning, som med god marginal överstiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.